Pracownicy pedagogiczni Szkoły podstawowej nr 31

Nazwisko i imię

Uprawnienia do prowadzenia zajęć

Informacje dodatkowe

Bartosiak Jacek

nauczyciel wspomagający

 

Bądkowska Beata

edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy 2e

Bida Milena

język angielski

język rosyjski

Nieobecna
Bielińska Joanna wychowanie przedszkolne Wychowawca oddziału przedszkolnego 0b
Bitner Marta język hiszpański  

Bury Beata

edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy 2a

Cheda Małgorzata

wychowawca świetlicy

 

Cyran Anna

edukacja wczesnoszkolna 

terapia pedagogiczna

zajęcia techniczne

Wychowawca klasy 3a
Czeczotko Anna nauczyciel wspomagający  

Czulewicz Justyna

język polski

terapia pedagogiczna

Wychowawca klasy 7a

Długosz Izabela

religia

geografia

 

Dudek Marta

edukacja wczesnoszkolna 

wychowanie przedszkolne

logopedia

gimnastyka korekcyjna

Wychowawca klasy 3g

Dudek Sylwia

wychowawca świetlicy

terapia pedagogiczna

wychowanie przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna

 
Dzik Maria język polski  
Dziurny Agnieszka język angielski  

Fiedorowicz Ewa

wychowawca świetlicy

 

Gajda Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

terapia pedagogiczna

przyroda

wychowanie przedszkolne

Wychowawca klasy 2d

Gałecka-Kasza Marta

wychowanie przedszkolne

wychowawca świetlicy

 

Gawron Joanna

wychowawca świetlicy

przyroda

geografia

terapia pedagogiczna

edukacja wczesnoszkolna

Nieobecna

Gogol Marek

muzyka

zajęcia artystyczne

język polski

 

Hiller Ewa

edukacja wczesnoszkolna

terapia pedagogiczna

wychowanie przedszkolne

etyka

Wychowawca klasy 3d

Izdebska Monika

język angielski

Wychowawca klasy IIIA
Jakubiak Anna muzyka  

Janusiński Sebastian

wychowanie fizyczne

Wychowawca klasy IIIC

Jaskólska Magdalena

język polski

terapia pedagogiczna

Wychowawca klasy IIID

Jaźwiec Małgorzata

wychowawca świetlicy

wychowanie przedszkolne

 

Jędrzejewska Ewa

terapia pedagogiczna

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie przedszkolne

Wicedyrektor

Jędrzejewska Teresa

edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy 1e
Juszkiewicz Kamilla

wychowawca świetlicy

język angielski

 
Kakietek Katarzyna wychowawca świetlicy  

Kaliszewski Mariusz

matematyka

informatyka

zajęcia komputerowe

Wychowawca klasy 7d

Kałun Irena

religia

historia

 

Karczmarczyk Anna

wychowawca świetlicy

 
Kiełkiewicz-Werner Magdalena etyka  

Klimek Janusz

nauczyciel wspomagający

historia

historia i społeczeństwo

 
Knych Dorota religia  

Kołacz Anna

język polski

Wicedyrektor

Kołodziejska Joanna

język polski

Wychowawca klasy 6a

Kołoło Anna

język angielski

Wychowawca klasy 6b
Koneckiewicz Paweł wychowanie fizyczne Wychowawca klasy 4a

Kopczewska Ewa

wychowawca świetlicy

wychowanie przedszkolne

gimnastyka korekcyjna

 

Kowalewicz Barbara

język angielski

 

Kowalska-Deptuła Maja

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie przedszkolne

Wychowawca klasy 1b

Kowalski Emil

wychowanie fizyczne

 

Krajewska Ewelina

matematyka

informatyka

zajęcia komputerowe

Wychowawca klasy 5a

Krawczuk Elwira

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie przedszkolne

Nieobecna

Krawczyk Aurelia

nauczyciel wspomagający

logopedia

Nieobecna

Krugły Magdalena

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

terapia pedagogiczna

Wychowawca klasy 3c

Książkiewicz Zuzanna

plastyka

zajęcia artystyczne

 

Kudła Izabela

język niemiecki

 

Kulka Robert

wychowawca świetlicy

historia

historia i społeczeństwo

wiedza o społeczeństwie

edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowawca klasy IIB

Lejnweber Monika

język polski

Wychowawca klasy IIC
Leśniewicz Monika

wychowanie przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca oddziału przedszkolnego 0a

Levyts'kyy Oleg

język angielski

język francuski

Wychowawca klasy IIA

Lewandowska Agnieszka

wychowawca świetlicy

język polski

terapia pedagogiczna

edukacja wczesnoszkolna

Nieobecna
Lisowska Ewelina

wychowawca świetlicy

język rosyjski

 
Łachmańska Sylwia

geografia

język angielski

 
Łuba Barbara wychowawca świetlicy  

Majewska Marzena

pedagog

 

Majstruk Izabela

biologia

przyroda

Wychowawca klasy 7c

Malinowski Radosław

matematyka

fizyka

Wychowawca klasy 5c

Michalak Dorota

edukacja wczesnoszkolna

Nieobecna

Mierzwa Edyta

wychowawca świetlicy

pedagog

Nieobecna

Mieszkowska Anna

wychowanie fizyczne

przyroda

Wychowawca klasy 4b

Mosakowska Anna

bibliotekarz

edukacja wczesnoszkolna

 

Mostowska Halina

wychowanie do życia w rodzinie

informatyka

zajęcia komputerowe

język rosyjski

 

Murach Agnieszka

religia

wychowanie przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie do życia w rodzinie

 
Musiał Kinga nauczyciel wspomagający  

Nawrot Ewa

geografia

przyroda

 
Ostaszewski Mirosław

informatyka

zajęcia komputerowe

 

Pasieka Grzegorz

wiedza o społeczeństwie
historia

historia i społeczeństwo,

 

Pawlak Elżbieta

język rosyjski

przyroda

wychowanie do życia w rodzinie

Wychowawca klasy 5e

Pietraszek Anna

wychowanie fizyczne

Wychowawca klasy 4e

Pietrzak Marta

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie przedszkolne

wychowanie fizyczne

religia

Wychowawca klasy 1c

Pilarczyk Ewa

wychowawca świetlicy

edukacja wczesnoszkolna

Nieobecna
Piórkowska Anna

nauczyciel wspomagający

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie przedszkolne

 

Piskorczyk Anita

reedukator

terapia pedagogiczna

Nieobecna
Plucińska-Smorawska Katarzyna

język polski

Wychowawca klasy 4g

Ponichtera Marta

wychowawca świetlicy

wychowanie przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna

historia

historia i społeczeństwo

Nieobecna

Prusiński Jerzy

fizyka

zajęcia techniczne

technika

wiedza o społeczeństwie

Wychowawca klasy IIIB
Pruska Ilona

edukacja wczesnoszkolna

terapia pedagogiczna

Nieobecna
Przybylska Paulina

język polski

wychowanie przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna

 
Psiuk Joanna

wychowawca świetlicy

 

Pyra Emilia

wychowawca świetlicy

wychowanie przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna

Nieobecna

Pytlakowska Agnieszka

wychowanie przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna

terapia pedagogiczna

Wychowawca oddziału przedszkolnego 0b

Reszczyńska Izabela

język angielski

Wychowawca klasy 7b

Rocal Anna

religia

Nieobecna

Rudny Izabela

logopeda

język polski

 

Rybak Jolanta

nauczyciel wspomagający

terapia pedagogiczna

 

Rybicka Grażyna

matematyka

wychowanie do życia w rodzinie

 
Rzeczkowska Beata

bibliotekarz

język polski

 

Sabak-Gonzalez Patrycja

edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy 1d

Sarosiek Agnieszka

język angielski

Nieobecna
Sędek Katarzyna nauczyciel wspomagający  
Sepkowska Anna

wychowawca świetlicy

wychowanie przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna

 

Siemiątkowska Monika

matematyka

zajęcia komputerowe

informatyka

wychowanie przedszkolne

Wychowawca klasy 4d

Sienkiewicz-Świerczek Agnieszka

psycholog

Nieobecna

Skipiała Grażyna

wychowawca świetlicy

język polski

Wychowawca klasy 7e

Sklepińska Iwona

wychowawca świetlicy

Nieobecna

Skorupski Daniel

język angielski

Wychowawca klasy IID

Smoczyńska Bożena

przyroda

biologia

Dyrektor

Smolińska-Imbir Aleksandra

język polski

etyka

Nieobecna

Smoliński Andrzej

wychowanie fizyczne
informatyka

zajęcia komputerowe

 
Sokołowski Witold język angielski  
Sosnowska Monika

wychowanie przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna

terapia pedagogiczna

Wychowawca oddziału przedszkolnego 0a

Sot-Kończyk Iwona

nauczyciel wspomagający

terapia pedagogiczna

 

Spodar Jolanta

edukacja wczesnoszkolna

terapia pedagogiczna

Wychowawca klasy 2b

Stefańska Beata

wychowawca świetlicy

wychowanie przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna

gimnastyka korekcyjna

Nieobecna

Stefański Łukasz

wychowanie fizyczne

gimnastyka korekcyjna

 
Stelmach Paweł

historia

historia i społeczeństwo

informatyka

zajęcia komputerowe

jezyk angielski

 

Suska Jolanta

psycholog

 

Szczęsna Anna

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie przedszkolne

Wychowawca klasy 3f

Sztolsztejner Dorota

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie do życia w rodzinie

Wychowawca klasy 3e

Świerczek Michał

język angielski

język niemiecki

Wicedyrektor
Taracha Wanda psycholog  

Targosińska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

terapia pedagogiczna

Nieobecna
Tarłowska Renata język angielski Wychowawca klasy 6c

Topolska Magdalena

wychowanie fizyczne

geografia

 

Tytko Paweł

informatyka

zajęcia komputerowe

religia

 
Walczuka Anna matematyka Wychowawca klasy 4f

Warda Leszek

wychowanie fizyczne

zajęcia techniczne

technika

Wychowawca klasy 6d
Wardakowska Justyna

wychowawca świetlicy

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie przedszkolne

 

Warnicka Katarzyna

historia

historia i społeczeństwo

wiedza o społeczeństwie

plastyka

zajęcia artystyczne

Wychowawca klasy 4c

Wąż-Krajewska Aneta

bibliotekrz

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie do życia w rodzinie

 

Wiśniewska-Romańczuk Agnieszka

wychowanie przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna

terapia pedagogiczna

Wychowawca klasy 2c
Witowska Magdalena język hiszpański  

Wojda-Czajkowska Aleksandra

terapia pedagogiczna

Wicedyrektor
Woźniak Anna wychowawca świetlicy  

Woźniakowska Wioleta

wychowanie przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna

terapia pedagogiczna

Nieobecna

Woźniakowska-Durjasz Alina

język polski

historia

historia i społeczeństwo

Wychowawca klasy 5b

Wójcik Magdalena

wychowawca świetlicy

edukacja wczesnoszkolna

Kierownik świetlicy

Wójcik Sylwia

wychowanie przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna

terapia pedagogiczna

Wychowawca klasy 1a
Wrzosek Marta

pedagog

język polski

doradca zawodowy

 
Wydziałkiewicz Katarzyna wychowawca świetlicy  

Zabielska Dorota

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie przedszkolne

gimnastyka korekcyjna

terapia pedagogiczna

Wychowawca klasy 3b

Zachwieja Anna

chemia

 

Zając Agnieszka

wychowawca świetlicy

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie przedszkolne

 

Zalewska-Ulinowicz Dorota

logopeda

zajęcia techniczne

technika

język rosyjski

 

Zawiślak Aneta

wychowanie fizyczne

gimnastyka korekcyjna

Wychowawca klasy 5d

Zazyan-Jaworska Mariam

wychowawca świetlicy

 

Zborowska Iwona

wychowawca świetlicy

 

Ziemba-Duda Agnieszka

pedagog

 
Żukowska Natalia język angielski