Obecnie Historia Szkoły od 1917 do 1999r Okres przejściowy od 1999 do 2003r SP nr 31- prezentacja Filmy/ wydarzenia Gimnazjum nr 125 - prezentacja

O szkole

Obecnie

Witamy w Szkole Podstawowej nr 31 w Warszawie 

 

Szkoła Podstawowa nr 31

z oddziałami gimnazjalnymi

  

Patronem szkoły jest kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia,

a jego słowa:           

"Tylko ludzie skoncentrowani, skupieni,cisi, spokojni i opanowani, umiejący milczeć,

i słuchać uchem i sercem tworzą przyszłość" są naszym mottem.

CEL GŁÓWNY SZKOŁY TO:

Budowa systemu wartości moralnych i estetycznych oraz kształtowanie

pożądanych postaw prospołecznych, które pozwolą uczniowi rozwijać

samoświadomość i dokonywać właściwych wyborów życiowych.

Przygotowanie młodych ludzi do życia w harmonii ze sobą i otaczającym

światem.

Tworzymy szkołę równych szans, w której nauczyciel idzie obok

ucznia - pozwala mu badać, odkrywać, tworzyć, pytać i wyjaśniać,

a wszystko to odbywa się w twórczej i przyjaznej atmosferze.

Szkoła oferuje:

yes Wysoki poziom nauczania przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę

pedagogiczną, o którym świadczą bardzo wysokie wyniki sprawdzianów

po klasie VI i egzaminów gimnazjalnych.

yesFachową opiekę i bezpieczeństwo:

cheekyznakomicie działający zespół pedagogiczno - psychologiczny

(psycholog, pedagog, logopeda pracujący w dobrze wyposażonych gabinetach),

frownopieka pielęgniarki,

coolmonitoring,

yesBogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, w czasie których uczniowie mogą

rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

yesKomfortowe warunki nauki i bogatą bazę dydaktyczno - socjalną.

Młodzież uczy się w nowoczesnym przestronnym dwuskrzydłowym gmachu,

dostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych (podjazdy, winda).

W budynku znajdują się pracownie przedmiotowe wyposażone w

najnowszy sprzęt audiowizualny i pomoce naukowe:

laughznakomicie wyposażone 2 sale do nauki języków obcych

(sprzęt audiowizualny: mikrofony, zestawy słuchawkowe itd.)

 

winkpracownia fizyczno - chemiczna z tablicą multimedialną,

rzutnikem, komputerem

 

blushpracownia biologiczno - przyrodnicza z mikroskopem cyfrowym

 

cheeky3 pracownie informatyczne całkowicie skomputeryzowane

(53 nowoczesnych komputerów z dostępem do internetu)

frown2 sale polonistyczne wyposażone w rzutniki i pomoce naukowe

angry2 pracownie matematyczne

winknowoczesna biblioteka

 

cryingduża stołowka, w której uczniowie mogą zjeść jedno lub dwudaniowy obiad

 

coolprzestronne korytarze oraz urokliwe kąciki wypoczynkowe z wygodnymi

  kanapami i fotelami dla uczniów

  

indecision3 sale świetlicowe bogato wyposażone w zabawki, pomoce edukacyjne,

sprzęt RTV

cool2 duże hale gimnastyczne

cool2 mniejsze sale do gimnastyki i nauki tańca

smileysklepik szkolny

Oprócz tego szkoła może  się pochwalić:

surprise2 boiskami: dużym - do piłki nożnej i mniejszym

- do piłki recznej i siatkowej

  

surprisebieżnią tartanową

angelpięknym placem zabaw dla dzieci z klas 0-3

 

Rota Ślubowania

Ślubujemy Tobie, Ojczyzno, sztandaru Twego strzec,

Bronić Twych granic i honoru. Pomnażać dobra narodowe i ogólnoludzkie

w imię miłości człowieka. Uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi.

Wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność.

Dbać o honor szkoły i ucznia.  Z młodzieńczym zapałem i wiarą

wytrwale pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki

dla dobra ojczyzny, jak czynił to patron naszej szkoły –

                                                      Kardynał Stefan Wyszyński