Katyń pamiętamy

Celem Programu KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI.

Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie.

Jeden DĄB to jedno Nazwisko.

W Programie uczestniczy już ponad 3.000 instytucji z Polski i spoza jej granic, w tym: szkoły, ośrodki wychowawcze, placówki opiekuńcze i edukacyjne, komendy policji i placówki straży granicznej, starostwa powiatowe i urzędy gmin, parafie, szpitale, drużyny harcerskie, kluby sportowe, stowarzyszenia kombatantów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, media lokalne i ogólnopolskie.

KATYŃSKIE DĘBY PAMIĘCI posadzono już w: USA, Rosji, Szwajcarii, Norwegii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i Cyprze

Patronat nad Projektem objął Prezydent R.P. Pan Bronisław Komorowski.

         katyn1.pdf

 

Badania przeprowadzone wśród uczniów i rodziców naszego Zespołu Szkół nr 43 pozwoliły odkryć, że dwie rodziny uczniów są spokrewnione z dwoma ofiarami zbrodni katyńskiej, których upamiętniliśmy, poświęcając im Dęby Pamięci tym samym biorąc udział w akcji: "Katyń - ocalić od zapomnienia."