WIADOMOŚCI STATUS PRAWNY RR REGULAMIN RR PREZYDIUM KOMISJA REWIZYJNA SKŁADKI I KONTO BANKOWE KONTAKT SKŁAD RADY ROZLICZENIE WYDATKÓW 2016/2017 SPRAWOZDANIE 2016/2017

Rada Rodziców

WIADOMOŚCI

Na posiedzeniu w dniu 22. maja Rada:

  • Postanowiła wystąpić z wnioskiem do Dyrekcji Szkoły o rozszerzenie monitoringu na miejsca nim dotychczas nieobjęte (nie dotyczy sal lekcyjnych).