O programie Regulamin Podsumowanie Dokonania Zdjęcia Publikacje nauczycielskie

Humanitarna szkoła

O programie

  1. Projekt „Humanitarna szkoła”  

Nasza szkoła we wrześniu tego roku przystąpiła do projektu edukacyjnego

Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH):

„Humanitarna szkoła. Opowiadamy, żeby zrozumieć, rozumiemy, żeby zmieniać”.

Wraz z uczniami przygotowaliśmy film promujący naszą szkołę i działania w wolontariacie jakie podejmujemy. Zostaliśmy jedną z dwudziestu szkół z województwa mazowieckiego zakwalifikowanych do projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.youtube.com/watch?v=5Y4Lm3PUq1M&feature=youtu.be ; www.pah.org.pl

 

  1.  Zespół projektowy.

 Zespół projektowy tworzy piętnaście osób wybranych spośród uczniów gimnazjum.

Warunki kwalifikacji do zespołu projektowego:

- pisemna zgoda rodziców ucznia (formularz dostępny u koordynatora);

- zaangażowanie ucznia w życie szkoły;

- chęć ucznia do zdobywania i poszerzania wiedzy.

 

  1. Korzyści projektu.

  Udział w projekcie daję szansę wybranym uczniom:

- zrealizowania obowiązkowego projektu szkolnego zgodnie z WZO    § 4a;

- otrzymania dodatkowej oceny z przedmiotu, którego podstawy programowej będzie dotyczył projekt konkretnego ucznia;

- otrzymania punktów dodatnich za działalność w wolontariacie;

- rozwijania nowych umiejętności (pisanie scenariuszy, przygotowanie storytellingu, nagrywanie i obróbka filmów, prowadzenie wywiadu);

- rozwijania kreatywności i swoich talentów;

- poszerzenia wiedzy o świecie;

- zmierzenia się z aktualnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi.

 

  1. Zadania.

W ramach projektu uczniowie:

- odbędą profesjonalne sześciogodzinne szkolenie prowadzone przez trenerów PAH (24 X, 8.00-14.00);

- będą uczestniczyć w warsztatach z edukacji globalnej prowadzonych przez koordynatorów z naszej szkoły;

- wezmą udział w grze terenowej (w szkole);

- przygotują i zrealizują scenariusz storytellingu pod opieką koordynatorów;

- będą spotykać się z koordynatorami raz w tygodniu.

 

  1. Wydarzenia i terminy.

21 X – dostarczenie ZGODY na udział w projekcie.

24 X , godz. 8.00 – sześciogodzinne  szkolenie dla uczniów.

Listopad – gra terenowa (konkretna data i godzina zostanie wysłana do zakwalifikowanych uczniów i ich rodziców przez Librusa).