GODZINY PRACY ŚWIETLICY PRZYDZIAŁ KLAS DO SAL ZASADY ZAŁOŻENIA REGULAMIN WYCHOWAWCY RAMOWY PLAN DNIA GAZETKA ŚWIETLICOWA KARTA ZGŁOSZENIA Pracownia Robótkowo Konto świetlica Zapisy do świetlicy szkolnej

ŚWIETLICA SZKOLNA

GODZINY PRACY ŚWIETLICY


 

Karta zgłoszenia do świetlicy 2018/2019 (kliknij)

 

ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 6.30 – 18.30.

W godzinach 6.30 – 7.30 dzieci z klas I – VIII przebywają w sali 19

(nowy budynek szkoły)

O godzinie 7.30  uczniowie przechodzą do sal:

Klasy I sala świetlicowa nr 17

Klasy II sala świetlicowa nr 37

Klasy III sala świetlicowa nr 18

Klasy IV – V III i oddziały gimnazjalne  sala świetlicowa nr 19

Po lekcjach dzieci przychodzą do sal im przyporządkowanych.

Uczniowie  klas I, II i IIII o godz. 18.00 przechodzą do sali nr 19

 

Karty zapisu do świetlicy szkolnej można pobrać  w  :

Klasy I – sala 17 i sekretariat do spraw uczniowskich - parterowy budynek

Klasy II – s. 37

Klasy III – s. 18

Klasy IV – VIII – s. 19

Prawidłowo wypełnione karty oddajemy do wychowawców świetlicy do których przynależy dana grupa wiekowa.

Przypominamy, że  nauczyciel świetlicy będzie prosił o okazanie dokumentu tożsamości podczas odpisu dziecka ze świetlicy szkolnej gdy:

  •  nie zna jeszcze rodziców, opiekunów prawnych lub osób upoważnionych do odbioru dziecka. Związane jest to z zasadami bezpieczeństwa panującymi w naszej placówce.