Informacje Wiadomości Cel działalności/plan pracy Archiwum

Samorząd Szkoła Podstawowa nr 31

Informacje

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

W bieżącym roku szkolnym SU działa w składzie:

 

 Przewodniczący:              Julia Szewczyk 8a

 

 Z-ca przewodniczącego:         Mateusz Siołek   IIID

                                                                  

Sekretarz:                      Zuzanna Wicka IIIB

          

 

Opiekun SU:    Robert Kulka