Informacje Wiadomości Cel działalności/plan pracy Archiwum

Samorząd Szkoła Podstawowa nr 31

Informacje

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31

w roku szkolnym 2017/2018

 

W bieżącym roku szkolnym SU działa w składzie:

 

     Przewodniczący:               Karol Jung     IIID

 

                        Z-ca przewodniczącego:         Błażej Błażejewski   IIID

                                                                  

                              Protokolant:                    Aleksandra Stromecka  IIIC            

    Sekretarz:                       Karolina Gryszko  II

            Skarbnik:                              Miriam Boniecka  IIIA

       Sekretarz Redakcji:                Maja Siołek  IIIA

 

 

Opiekun SU:    Robert Kulka