Informacje plan pracy działaności Wolontariatu Zdjęcia Akcje Charytatywne Historia Naszej Działaności wolontariat 2002-2012

Wolontariat

Informacje

 film "Pomagam

Od wielu lat w naszej placówce działają dwa szkolne wolontariaty:

  • Gimnazjalny Wolontariat
  • Mały Wolontariat.

 

    

GIMNZAJALNY WOLONTARIAT

Wolontariat szkolny skupia młodzież, która otwarta jest na pomoc drugiemu człowiekowi. Członkowie wolontariatu kierują się empatią, otwartością i poświęcają swój wolny czas innym.

CELE WOLONTARIATU:

  1. Pomoc potrzebującym.
  2. Rozwijanie empatii.
  3. Kształtowanie postawy prospołecznej.
  4. Alternatywna forma spędzania wolnego czasu.

 

KTO MOŻE BYĆ WOLONTARIUSZEM?

 Do Wolontariatu może należeć każdy uczeń.

Warunkiem jest  uczestnictwo w cotygodniowych  spotkaniach organizacyjnych oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych.

KOORDYNATOR WOLONTARIATU:

2002-2013 – p. Irena Kałun (Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas)

2013-2014- p. Irena Kałun, p. Mariam Zazyan-Jaworska, p. Aleksandra Smolińska- Imbir

2014- …. – p. Mariam Zazyan-Jaworska

2017/2018 - Wolontariat w oddziałach gimnazjalnych  p. Mariam Zazyan - Jaworska, p. Aleksandra Smolińska - Imbir.   Mały Wolontariat  p. Izabela Długosz, p. Agnieszka Murach oraz p. Dorota Knych

 

Informacje o bieżących spotkaniach i akcjach można znaleźć na tablicy informacyjnej Wolontariatu  (II piętro).

                         

 

„Człowiek jest wielkim nie przez, to co posiada,

 lecz przez to kim jest, nie przez to co ma,

  lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

                                                      JAN PAWEŁ II

        

 

Wolontariat to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu

czy bycie użytecznym – wolontariat to przede wszystkim

wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, to podjęcie odpowiedzialności

za drugiego człowieka, to wspaniałe doświadczenie obdarowywania

i szerzenia idei wolontariatu.

 

 

Nasi wolontariusze udzielają się w wielu akcjach charytatywnych.      

► dobrą praktyką już od wielu lat jest współpraca z Hospicjum Domowym

        przy ul. Tykocińskiej w Warszawie prowadzonym przez księży Marianów

        – w postaci sadzenia  „Pól nadziei” a zdobyte fundusze przekazujemy

       na potrzeby podopiecznych Hospicjum, 

   

► organizują loterie fantowe, z których dochód jest przeznaczany na dofinansowanie

     uczniom naszej szkoły wycieczek, wyjść do kina, teatru, „zielonych szkół,

► przygotowują kiermasze świąteczne,

► prowadzą zbiórki  żywności, odzieży, artykułów szkolnych, chemicznych

     i zabawek dla dzieci z domu dziecka oraz podopiecznych DOS-u „Fiszor”,

  

► przygotowują zbiórki i akcje informacyjne na rzecz chorych koni,

► pomoc dla schroniska zwierząt w Józefowie,

► zbiórki makulatury i nakrętek plastikowych /na zakup sprzętu rehabilitacyjnego/,

► pomoc finansowa i materialna  poszkodowanym powodzianom,

► zbiórka funduszy dla dzieci z naszej szkoły na kolonie CARITAS

     w Murzasichlu  /w czasie ostatnich wakacji/,

► coroczny udział w obchodach Białołęckiego Dnia Wolontariusza,

► udział w kolejnych edycjach  Samorządowego Konkursu

    Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,

► udział w corocznych akcjach pomocy rodzinnym domom dziecka  „Góra grosza”.